ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 19 รายการ
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่ ) กรมทางหลวง เชียงใหม่ ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประมูลปากเปล่าวันที่ 17 มิถุนายน 2552 นั้น สำนักทางหลวงที่ 1 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุดดังกล่าว เนืองจากผูเข้ารว่มการประมูลไม่สู้ราคา
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่ ) กรมทางหลวง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294