ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมืองง่า
 •     เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมืองง่า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/08/2552
 • หมดเขต    02/09/2552
 • อ่าน   564
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294