ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคซีล สายทางบ้านทุ่งทอง
 •     อบจ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคซีล สายทางบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรหว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,119 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2552
 • หมดเขต    25/08/2552
 • อ่าน   733
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294