ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ , ถนน คสล., ถังเก็บน้ำ และลานกีฬา คสล.
 •     อบต.แม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ , ถนน คสล., ถังเก็บน้ำ และลานกีฬา คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่แวน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2552
 • หมดเขต    31/08/2552
 • อ่าน   539
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294