ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) สอบราคาซื้อยา
 •     กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) สอบราคาซื้อยา จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง)
 • วันที่ประกาศ   27/07/2550
 • หมดเขต    07/08/2550
 • อ่าน   667
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294