ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างหมุดหลักฐานแผ่นที่ดาวเทียม
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างหมุดหลักฐานแผ่นที่ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร จำนวน 129 หมุด ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอพร้าว อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอฝาง และสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/07/2550
 • หมดเขต    03/08/2550
 • อ่าน   727
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294