ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
 •     สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ มี 9 รายการ ผู้สนใจตติดต่อขอดูสภาพได้ที่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ในวันที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
 • หน่วยงาน    สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    8/09/2552
 • อ่าน   605
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294