ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สืบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 31 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สืบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 31 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    07/09/2552
 • อ่าน   576
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294