ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกบัตรคิว จำนวน 1 เครื่อง
 •     ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกบัตรคิว จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซ้อเอกสารได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    06/09/2552
 • อ่าน   630
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294