ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของเรงเรียนแม่อายวิทยาคม และโรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก จำนวน 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    14/08/2550
 • อ่าน   613
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294