ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สนง.เขตพื้น ที่ การศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงงวีนที่ 7 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    07/09/2552
 • อ่าน   528
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294