ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำคามสะอาดอาคารศาลจังหวัดแมสะเรียง
 •     ศาลจังหวัดแม่สะเรียง สอบราคาจ้างเหมาทำคามสะอาดอาคารศาลจังหวัดแมสะเรียง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศาลจังหวัดจังหวัด แม่สะเรียง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    17/09/2552
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294