ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แจ้งรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294