ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหารสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเล็ก
 •     เทศบาลตำบลสง่า อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหารสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเล็ก
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสง่า อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   528
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294