ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนตามคลื่นชีพจร ชนิดมีรูปคลื่น จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือด 1 เครื่อง , เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    14/09/2552
 • อ่าน   492
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294