ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา อาคารจิตสันติ และอาคารผู้ป่วยจำนวน 13 หลัง
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจอต อ.เมืองเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา อาคารจิตสันติ และอาคารผู้ป่วยจำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจอต อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2552
 • หมดเขต    04/09/2552
 • อ่าน   570
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294