ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , 3 , 6 และ 10 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    15/08/2550
 • อ่าน   696
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294