ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
 •     เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ฝายทุ่งสารภี) หมู่ที่ 9 ขนาดความยาวรวม 18 เมตร สูง 5.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายคลัง งานการเงินและบัญชี สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    08/08/2550
 • อ่าน   664
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294