ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่องของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    08/08/2550
 • อ่าน   724
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294