ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท ประเภทเนื้อสัตว์ จำนวน 43 รายการ ประเภทผักสด จำนวน 116 รายการ และประเภททั่วไป จำนวน 304 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 ถึง 21 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    21/08/2550
 • อ่าน   590
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294