ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน ลำพูน ประกวดราคางานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/09/2552
 • หมดเขต    04/09/2552
 • อ่าน   467
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294