ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด ครั้งที่ 3 จำนวน 6 รายการ
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด ครั้งที่ 3 จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจขอดูสภาพรถได้ที่ งานปรับซ่อมแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 และปประมูลขายด้วยวาจา วันที่ 25 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2552
 • หมดเขต    25/09/2552
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294