ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
 •     อบต.บวกค้าง บ้านกอสะเลียม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บวกค้างตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.บวกค้าง บ้านกอสะเลียม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2552
 • หมดเขต    21/09/2552
 • อ่าน   458
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294