ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมูลเช่าสัญญาณสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 •     สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมูลเช่าสัญญาณสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร และอุปกรณ์ระบบโทรเข้า จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานคลังและพัสดุ สถาบันบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    07/08/2550
 • อ่าน   713
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294