ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อ หินย่อย เบอร์ 1 Air Valve พร้อมอุปกรณ์ รวม 5 กลุ่ม
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ประกวดราคาซื้อ หินย่อย เบอร์ 1 Air Valve พร้อมอุปกรณ์ รวม 5 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/09/2552
 • หมดเขต    08/09/2552
 • อ่าน   513
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294