ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการขุดลอกลำน้ำร่องขุ่น
 •     อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาโครงการขุดลอกลำน้ำร่องขุ่น ความหกว้าง 8.00 เมตร ยาว 6,100 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 66,337.50ลูกบาศก์เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่สาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2552
 • หมดเขต    18/09/2552
 • อ่าน   558
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294