ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา ให้กับบริษัท ศุภฤกษ์ แมนชั่น จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    06/08/2550
 • อ่าน   682
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294