ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบมัลติมีเดีย พรีเซนเตชั่น ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ฉบับภาษาไทย จำนวน 7,000 ฉบับ และภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 ฉบับ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    09/08/2550
 • อ่าน   699
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294