ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง
 •     โรงพยาบาลแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2552
 • หมดเขต    16/09/2552
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294