ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา ให้กับ นางสาวราวดี วัฑฒกานนท์
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา ให้กับ นางสาวราวดี วัฑฒกานนท์ และจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ ไปรษณีย์เขต 5 ศูนย์คำเที่ยง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาไรด้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2552
 • หมดเขต    17/09/2552
 • อ่าน   616
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294