ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็ก และก่อสร้างขยายผิวจราจร
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็ก และก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    21/08/2550
 • อ่าน   669
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294