ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน 15 อาคาร
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน 15 อาคาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวืทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2552
 • หมดเขต    11/09/2552
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294