ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างทำความสะอาดหอพัก 14 อาคาร และทความสะอาดห้องอาหารในหอพัก 12 อาคาร
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างทำความสะอาดหอพัก 14 อาคาร และทความสะอาดห้องอาหารในหอพัก 12 อาคาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2552
 • หมดเขต    15/09/2552
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294