ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน จำนวน 4 คน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ผู้สนใจติดตต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2552
 • หมดเขต    18/09/2552
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294