ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคาร สถานที่
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ จำนวน 3 อาคาร ขนาดพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2552
 • หมดเขต    18/09/2552
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294