ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 15 อาคาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพสดุ ชั้น 9 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2552
 • หมดเขต    14/09/2552
 • อ่าน   541
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294