ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา จำนวน 7 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    16/08/2550
 • อ่าน   626
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294