ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2552
 • หมดเขต    14/09/2552
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294