ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ หน่วยการเงิน งานคลังและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2550
 • หมดเขต    21/08/2550
 • อ่าน   774
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294