ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดบุปผาราม หมู่ที่ 6 ตำบลชมภู จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมภู ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2550
 • หมดเขต    17/08/2550
 • อ่าน   671
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294