ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 35 รายการ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น.
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2550
 • หมดเขต    14/08/2550
 • อ่าน   749
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294