ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     อบจ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโฮ่ง หมู่ 10 แม่แรม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันย่ยน 2552
 • หน่วยงาน    อบจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/09/2552
 • หมดเขต    25/09/2552
 • อ่าน   477
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294