ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อเครื่องนับ-คัดแยกเหรียญ ความเร็ว1,800 เหรียญ/นาที จำนวน1 ชุด
 •     ส่วนพัสดุที่ 3 ภาคขายและบริการภูมภาคที่ 3 ต.สารภี อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อเครื่องนับ-คัดแยกเหรียญ ความเร็ว1,800 เหรียญ/นาที จำนวน1 ชุด , จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 35,000 บีทียู จำนวน 2 แห่ง ๆละ 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    ส่วนพัสดุที่ 3 ภาคขายและบริการภูมภาคที่ 3 ต.สารภี อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/09/2552
 • หมดเขต    28/09/2552
 • อ่าน   575
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294