ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 14 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่ จ้างซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 14 รายการ ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2552 หรือ www.dnp.go.th , www.far16.com
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/09/2552
 • หมดเขต    23/09/2552
 • อ่าน   506
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294