ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV ในเลือด จำนวน 1,000 Tests ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายยการเงินและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2550
 • หมดเขต    16/08/2550
 • อ่าน   619
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294