ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ อบต.ท่าวังตาล
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ อบต.ท่าวังตาล หมู่ที่ 3 อ.สารภี เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/09/2552
 • หมดเขต    02/10/2552
 • อ่าน   559
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294