ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องเล่นดีวีดีและอุปกรณ์อื่นๆ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องเล่นดีวีดีและอุปกรณ์อื่นๆ จานสายอากาศ ANTENNA จำนวน 1 ชุด , เครื่องรับสัญญาณ จำนวน 9 เครื่อง , เครื่อองเล่นและบันทึกดีวีดี , วีซีดี , ซีดี จำนวน 9 เครื่อง แผ่น ดีวีดี จำนวน 3,000 แผ่น พร้อมค่าติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/09/2552
 • หมดเขต    27/09/2552
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294