ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครูภัณฑ์การแพทย์
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2 ) ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/09/2552
 • หมดเขต    05/10/2552
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294