ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล๋กทรอนิกส์ ก่อสร้างโครงการถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลเวียงยอง อ.เมือง ลำพูน ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล๋กทรอนิกส์ ก่อสร้างโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 4,6,7 หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,450 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงยอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงยอง อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/09/2552
 • หมดเขต    06/10/2552
 • อ่าน   604
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294