ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาเพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดควมจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร แบบ 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกจัดซื้อและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/09/2552
 • หมดเขต    02/10/2552
 • อ่าน   519
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294